תוצאות קליניות לתקופה של שלוש שנים של השתלת ה-XEN45 Gel Stent לעומת טרבקולקטומיה במטופלים עם גלאוקומה פתוחת בזווית

תוצאות קליניות לתקופה של שלוש שנים של השתלת ה-XEN45 Gel Stent לעומת טרבקולקטומיה במטופלים עם גלאוקומה פתוחת בזווית

במחקר חדש בנושא השוואת התוצאות הקליניות של השתלת XEN45 Gel Stent לעומת טרבקולקטומיה במטופלים עם גלאוקומה פתוחת זווית לכידור, נמצא כי ההשלכה הקלינית לאחר שנתיים היא דומה בשתי הטכניקות.