יכולת הגנה נוירופרוטקטיבית בחומר חומצי מתמצת של דונליאלה סלינה – מחקר טרנסקריפטומיקה ומטבולומיקה רחב